• Telefon: 0533 400 08 42
  • Email: bilgi@akturkyatirim.com

Güvenlik Hizmetleri

Profesyonel Site Güvenlik Hizmetleri

⦁ Site can ve mal güvenliğinin korunması
⦁ Site saygınlığının korunması
⦁ Siteye yönelik tehdit ve rizikoların önlenmesi
⦁ Sitede mevcut güvenlik sistemlerinin işler vaziyette bulundurulması, plaka tanıma sisteminin işletilmesi, raporlanması kayıtların saklanması
⦁ Sitede giriş ve çıkışların kontrol altında tutulması, otopark, spor alanları ve peyzaj alanında devriye hizmetlerinin verilmesi
⦁ Teknik hizmet dâhilinde çalışan makinelerde, motorlarda, asansörde güvenlik önlemlerinin alınması, taşıma işlerinde taşınacak mahalde sabit nöbetçi ihdas edilmesi gibi güvenlik önlemlerinn alınması
⦁ Siteye giriş yapan tüm iş tertipçisi, nakliyeci, yardımcı personelin giriş çıkış kayıtlarının tutulması, nezaret edilmesi
Profesyonel Site Hukuk Hizmetleri
⦁ Kat malikleri yada kiracılardan aidat ve avans ödemelerini aksatanlar hakkında yasal işlemlerin yapılması.
⦁ Ortak alanlara ilişkin ortaya çıkabilcek hukuki problemlere müdehale edilerek çözüm bulunması.
⦁ Genel kurul toplantı ve kararlarının mevzuata uygunluğunun sağlanması.
⦁ Personele ilişkin çalışmalarda ortaya çıbaliecek hukuki ihtilafların çözüme kavuşturulması.
⦁ 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun yöneticiye verildiği yetkiler doğrultusunda tüm hukuki işlemlerin bedelsiz olarak yerine getirilmesi.