• Telefon: 0533 400 08 42
  • Email: bilgi@akturkyatirim.com

Profesyonel Site Yönetimi

Site,Bina ve Apartmanınız için bizden teklif almadan Site,Bina ve Apartman yöneticiliğine karar vermeyiniz.

Teklif Al!

Dekorasyon

Yapı & insaat ve dekorasyon alanında bizi tercih etmeniz için birçok sebep var.

Hemen Teklif Al !

Gayrimenkul & Yatırım

Gayrimenkul incele

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Site Yönetimi ve Denetim Kurulu ile site sakinleri , kiracılar ve site çalışanlarından gelen her türlü soruna , sitelerde yaşanan sıkıntılara ve anlaşmazlıklara mevzuat doğrultusunda çözüm üretilmesi , yönetim planı hazırlanması . Genel kurul danışmanlığı . Genel kurulun sevk ve idaresi . Site hesaplarının resmi kayıtlarına göre incelenmesi. İşletme projesi olmayan sitelere işletme projesi yapılması . Müteahhit firmalara site yönetimi ile ilgili olarak her türlü desteğin verilmesi geçici yönetim ve denetim kurullarının atanması .

GÜVENLİK HİZMETLERİ

Sitede can ve mal güvenliğinin korunması . Site saygınlığının korunması . Siteye yönelik tehdit ve rizikoların önlenmesi . Sitede mevcut güvenlik sistemlerinin işler vaziyette bulundurması , plaka tanıma sisteminin işletilmesi , raporlanması , kayıtların saklanması . Siteye giriş ve çıkışların kontrol altında tutulması , otopark , spor alanları ve peyzaj alanında devriye hizmetlerinin verilmesi . Teknik hizmet dâhilinde çalışan makinelerde , motorlarda , asansörlerde güvenlik önlemlerinin alınması , taşıma işlerinde taşınacak mahalde sabit nöbetçi ihdas edilmesi gibi güvenlik önlemlerinin alınması . Siteye giriş yapan tüm iş tertipçisi , nakliyeci , yardımcı personelin giriş çıkış kayıtlarının tutulması , nezaket edilmesi

HUKUK HİZMETLERİ

Kat malikleri ya da kiracılardan aidat ve avans ödemelerini aksatanlar hakkında yasal işlemlerin yapılması . Ortak alanlara ilişkin ortaya çıkabilecek hukuki problemlere müdahale edilerek çözüm bulunması . Genel kurul toplantı ve kararlarının mevzuata uygunluğu sağlanması . Mal ve hizmet alım sözleşmelerinin mevzuata uygun olarak yapılmasının sağlanması . 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun yöneticiye verdiği yetkiler doğrultusunda tüm hukuki işlemlerin bedelsiz olarak yerine getirilmesi .

TEMİZLİK HİZMETLERİ

Dairelerden günlük çöp toplamalarının yapılması . Ortak alanlarda bulunan tüm çöp kağıt , cam , teneke , pil gibi malzemelerin ayrı ayrı toplanması ve tasnifi . Çöp konteynerlarının ve çöp konteyner mahallinin temizliğinin yapılması . Ortak mahallerde bulunan ; Asansör makine daireleri , merdiven hacimleri , posta kutuları , girişler , bodrum , kat depo ve sığınak alanları , yağmur suyu giderleri , otoparklar , çocuk oyun alanları , yürüme yolları , genel dinlenme alanları , spor alanları , havuzlar, yönetim binası ve müştemilatı , yeşil alanlar , banklar , çöp kutuları , peyzaj alanlarının temizliklerinin yapılması .

MUHASEBE HİZMETLERİ

632 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ve Yönetim Planı uyarınca sitenin mali bütçesinin (işletme projesi) hazırlanması gerekmektedir . İşletme bütçesinin hazırlanması . Aidatların tahsil edilmesi . Avans ve aidatların site yönetim hesabında toplanması . Tüm gelir – giderlerin resmi olarak muhasebeleştirilmesi . Karar defteri , işletme defteri gibi resmi defterlerin noter tasdik işlemlerinin yaptırılması , yıl sonunda kapattırılması . Mal ve hizmet alım faturalarının ödenmesi . Personel maaşlarının ödenmesi . Ödeme yükümlülüklerini yerine getirmeyen kat malikleri ya da kiracıların dava ve icra takiplerinin planlanması ve yürütülmesi . Ortak mahal elektrik , su , doğal gaz aboneliklerinin yapılması . Ortak mahal aboneliklerine tahakkuk eden faturaların ödemesi .Banka hesap hareketlerinin günlük takibi ve kayıt altına alınması . Ay sonlarında mali raporların hazırlanarak site sakinleri ve yönetim kurullarına sunulması . Dönem sonlarında yıllık faaliyet raporları ve muhasebe kayıt işlemlerinin yapılması .

TEKNİK HİZMETLERİ

Kapı zilleri , otomatları , su deposu , hidrofor tesisi . Blok aydınlatmaları , Jeneratör ve yakıt tankı , Asansörler ve çatı arası makine daireleri , Santral ve telefon sistemleri , Merkez sistem dahili telefon , Merkezi TV anten sistemi , Merkezi uydu sistemi , Klima sistemleri , Paratoner sistemi , Yangın alarm sistemi , Yüzme havuzları ve bu havuzların makine daireleri ve içindeki donanım , Çevre aydınlatma sistemleri , Spor tesislerinin aydınlatma sistemleri , Otomatik giriş bariyerleri , Ortak alanlardaki soyunma odaları , duşlar , tuvaletler , Ortak alanlardaki tüm su tesisatı , Spor salonları ve donanımları , Ortak alanlardaki oturma grupları , Ortak alanlarda ve bloklarda bulunan tüm mekanik ve otomatik donanım (kapılar,pencereler vs.) , Yönetim ofisi ve tüm müştemilatı ile donanımları , Tesis dahilinde bulunan buraya yazılmamış , tüm teknik benzer sistemlerin her türlü bakım , onarım ve işlerliğinin sağlanması .

PERSONEL HİZMETLERİ

Sitede çalıştırılacak personel ihtiyacının tespit edilmesi ve göreve uygun personelin temini , Personel görev tanımlarının hazırlanması . Personel eğitiminin verilmesi . Personel özlük dosyalarının oluşturulması . İş sağlığı ve iş güvenliği mevzuat dahilinde gerekli önlemlerin alınması .Personele mevsimine uygun kıyafet temini . Personelin takip , kontrolve denetimi . Personel servis/hizmet kalitesinin yükseltilmesi . Personel izin düzenlerinin ayarlanması . Personelin yıllık izinlerde herhangi bir boşluk yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınması , çalışma alanlarının aksaksız yönetilmesi . Personelin SGK,maas ödemeleri , tazminat vb. ödemelerin zamanında yapılması .

HAVUZ BAKIM HİZMETLERİ

Filtrasyon sistemi kontrolü , Filtrasyon pompasının temizlenmesi , bakımı . Havuz yüzeyindeki yabancı maddelerin temizliği . Havuz dip temizliği süpürülmesi . Tüm su alma , boşaltma ve devir daim tesisatlarının kontrolü . Savak kanallarının ve ızgaralarının temizliği . Havuz suyu kimyasallarının uygun metotlarla havuz suyuna karıştırılması . Havuz suyu kimyasal değerlerinin ölçümü gibi işlemlerle havuzun sağlıklı bir şekilde kullanılması sağlanmaktadır .

BAHÇE PEYZAJ HİZMETLERİ

Yeşil alanların sulanması , çimlerin biçilmesi , yabani otların ayıklanması , ağaçların budanması , mevsimlik çiçeklerin dikilmesi , gübreleme , zirai mücadelenin yapılması , haşerelerle (sivrisinek , karasinek , böcek , fare vs.)mücadele edilmesi , mevsimine uygun bitki ve çiçeklerin dikilmesi , yeşil alan , otoparklar , çatı katları , merdivenler , sığınaklar gibi tüm ortak alanların ilaçlanması .

Neden Profosyenel Bina Yönetimi

Bina sakinleri, kendi işleriyle meşgul olmaları nedeniyle apartman ve siteleriyle yeteri kadar fazla ilgilenememekte ve buna bağlı olarak aidatların toplanması, bahçenin bakımı ve onarımı, sitenin / apartmanın güvenliği, temizliği ve daha birçok hizmetler aksaya bilmektedir. “TEKLİF AL” sayfamızda bulunan formu doldurup bize yollayın veya bize telefon veya e-posta yoluyla ulaşın. Apartmanınızın yönetimi için size en kısa sürede teklifimizi sunalım.

Profesyonel Site Personel Hizmetleri

Profesyonel Site Hukuk Hizmetleri

Profesyonel Site Teknik Hizmetleri

Danışmanlık Hizmetleri